WYKŁADOWCY KONFERENCJI PEDO&ORTHO

Prof. Svante Twetman

Dr n. med Krzysztof Gończowski

Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Kierownik Medyczny MAGNADENT, wykładowca polski i zagraniczny oraz twórca autorskiego systemu mikro narzędzi operacyjnych przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych (ERS – Endo Removal System by Dr K.Gończowski® – Chifa). Dr Gończowski posiada zarówno polskie, jak i norweskie prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Od ponad 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 30 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki dentystycznej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000r). Przez 7 lat pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ.

W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 40 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists.

Prof. dr hab.n. med. Beata Kawala

Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Uzyskała specjalizację z zakresu stomatologii ogólnej i ortodoncji. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych a habilitację w 2008 roku. W 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk medycznych

Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala uczestniczyła w pond 100 krajowych i 8 szkoleniach zagranicznych, 15 – projektach uczelnianych oraz 4 grantach – KBN. Jest autorem lub współautorem 400 publikacji oraz komunikatów zjazdowych, monografii. Od 2007 pełnieni funkcję Kierownika Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu. Od 2008 roku do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego UM we Wrocławiu a w 2013 roku została powołana do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji. W swoich badaniach koncentruje się głównie na tematyce leczenia pacjentów dorosłych oraz interdyscyplinarnym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów z chorobami przyzębia.

Dr hab. Małgorzata Zadurska

Specjalista w dziedzinie ortodoncji i stomatologii dziecięcej jest kierownikiem Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs pedagogiczny z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii dla nauczycieli akademickich. Jest członkiem European  Orthodontic Society, European Federation of Orthodontic Specialists Association, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”.  Od 2012 roku jest  redaktorem naczelnym czasopisma Forum Ortodontyczne – organu PTO, a od 2014 roku – konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortodoncji. Była promotorem 19 prac licencjackich, 1 pracy magisterskiej i 4 przewodów doktorskich. Jest współautorką ponad 150 artykułów, 42 rozdziałów w skryptach i podręcznikach, 2 monografii i 165 doniesień zjazdowych..

Dr n. med. Beata Pietrzak-Bilińska

Dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska, specjalista w dziedzinie ortodoncji, jest adiunktem w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs pedagogiczny z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii dla nauczycieli akademickich. Jest członkiem European  Orthodontic  Society, European Federation of Orthodontic Specialists Association, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest współautorką wielu artykułów, rozdziałów w skryptach i podręcznikach oraz doniesień zjazdowych. Była kierownikiem specjalizacji w dziedzinie ortodoncji  12 lekarzy.

Lek. dent. Hubert Gołąbek

Lekarz dentysta, absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku oraz programu International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w 2016 roku. Aktualnie doktorant w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Wykładowca oraz prowadzący kursy w kraju i za granicą.

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

SPONSORZY